Gjutning

Gjutning i metall plast och betong

Gjutning

Det är ganska vanligt att man jobbar med gjutning när man ska ta fram delar eller färdiga produkter i olika material. Det som gör att gjutningsteknik är så populär är att den ger exakta resultat och att man kan vara exakt med det material som används. Det spills mycket lite material vilket är en stor fördel om man till exempel jobbar med dyra material som aluminium. En annan fördel med till exempel betonggjutning är ju att man kan gjuta på plats och ta med sig den färdiga betongmassan i en bil med blandare. Det här är nästan ett måste då man ska skapa stora delar som ska vara med i projekt som hus och broar.

Modern gjutning

Även om man gjuter som man alltid har gjort, det vill säga formar en massa för att låta den stelna, så ser arbetet lite annorlunda ut idag. Det här beror på att man numera använder sig av maskiner och verktyg som gör att processen blir ännu mer exakt och dessutom mycket snabbare. När man vänder sig till verkstäder i Gnosjöregionen för gjutning så kan man få hjälp med allt från mycket små delar till gigantiska komponenter som sedan måste transporteras för slutmontering. Man kan få hjälp med sandgjutning eller pressgjutning och den senare tekniken gör sig särskilt bra för stora volymer. Innan man bestämmer sig för metod så ser man alltid på hur det hela kommer att löna sig och inte bara på kort sikt. Det är inte ovanligt att man inleder längre samarbeten där man kan komma tillbaka till samma verkstad för att snabbt dra igång samma produktion och använda sig av färdiga formar som är skräddarsydda för ens egna projekt.

Gjuta i metaller

Gjutning i metall kräver en hel del kunskap och även säkra arbetsprocesser. Detta eftersom man måste jobba med het metallmassa som ska hällas i form för att sedan få stelna. Traditionellt sett så har detta gjorts för hand och det är givetvis en ganska tung process att stå med flytande het metallmassa för att hälla denna i en form. Sedan måste man ju få loss formen från metallen och det här kan också vara en ganska omständlig process om man inte jobbar med de allra bästa materialen för former. Många gånger så kör man med engångsformer just för att det kan bli för svårt att skapa en form som inte kommer att gå sönder då man plockar loss den från den stelnade metallen.

Betongkonstruktioner

Betonggjutning ser lite annorlunda ut även om det även här handlar om en massa som ska stelna. Man skulle kunna tro att det är ofarligt att arbeta med betonggjutning för att betongen inte är het som metallmassan är. Då ska man dock vara medveten om att även betongmassa kan vara hälsovådlig och att de som jobbar med den här formen av gjutning måste vara väl medvetna om rätt teknik. Det handlar ju inte bara om att gjuta fram delar som sedan ska ge säkra vägar, trottoarer, broar och hus, man måste också göra detta utan att någon kommer till skada vilket är enklare sagt än gjort.


Design By Pixelunion